İstanbul’un ilginç medreselerinden biri olan Hadım Hasan Paşa Medresesi’nin restorasyonu bitmiş

Hadım Hasan Paşa Medresesi 2

Kütüphanemdeki  İstanbul Ansiklopedisi 1994 basım. Ansiklopedinin Hadım Hasan Paşa Medresesi adlı maddesi  Zeynep Ahunbay tarafından kaleme almış. Ahunbay medresenin tarihini ve mimarisinin anlattığı ve yaklaşık 1 sayfa süren makalesini şu cümle ile bitiriyor:” Kapısı İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünce örülerek kapatılan medrese yoksul kişiler tarafından barınak olarak kullanılmaktadır.”

Anlaşılan, medrese 1990’larda yoksul kişiler tarafından barınak olarak kullanılıyormuş.

Hadım Hasan Paşa Medresesi uzun süredir restorasyondaydı. Geçen gün yolum Cağaloğlu civarına düşünce restorasyonunun bitmiş olduğunu gördüm. Restorasyon sonrası Yeni Dünya Vakfı’na tahsis edilmiş.

3. Mehmet döneminde yaptığı kısa süreli sadrazamlık hikayesinin bedelini birazcık ağır ödeyen Hadım Hasan Paşa tarafından yaptırılan medrese, klasik medrese mimarisinden epeyce farklı olduğu için ilginç bir medresedir. Çünkü İstanbul’daki zeminden yükseltilmiş  nadir medreselerden biridir. Alt katında sebil, çeşme ve dükkanlar bulunuyorken üst katında medrese öğrencilerinin kaldığı hücreler ve dersane bulunur.

Bu tür zeminden yükseltilmiş medreseler, medrese öğrencilerinin eğitim-öğretimi açısından oldukça olumlu bir sonuç yaratıyor. Çünkü genelde öğrencilerin kaldığı medrese hücreleri zeminin üzerinde yer aldığından havadar değildir, rutubete açıktır ve çokta ışık almaz.  Hadım Hasan Paşa Medresesinde’yse tam tersi. Çok havadar ve çok ışık alıyor.

Büyükçe bölümünü yol yapım çalışmalarına kurban veren ve restorasyonu yeni biten medrese ilginç mimarisiyle görülmeye, içine bir girilip bakılmaya değerdir.

Bir Cevap Yazın