Haydarpaşa 2. Abdülhamit Anıtı’nın arma, tuğra ve kitabesi nerede?

abdülhamit anıtı 4

Haydarpaşa mendireğine dikilen ve açılışı 2. Abdülhamit’in tahta çıkışının 25. yılı vesilesiyle 1902 yılında yapılan anıtın deniz cephesinde bir arma, kara cephesinde bir tuğra ve altında da yekpare olan mermer üzerine oyulmuş, altın yaldızla rik’a hatla yazılmış şu kitabe bulunuyordu:

“Revnak efzayı sediri şevket
masiri Osmani essultan ibni
Sultan Elgazi Abdülhamid Han
Sani hazretlerinin yirmi
beşinci sene’i devriye’i cülusı
hümayunlarının hatıra’i fahiresi
olmak üzere Anadolu demiryolu
şirketi Osmaniye tarafından
işbu amud teyemmünen rekz olunmuştur 1318 ”

Ama şu an ne arması ne tuğrası ne de kitabesi yerinde. Soru şu: Arma, tuğra ve kitabe nerede?

Hiç yapılmadı mı yoksa desem yerleri var. Çalındı desem denizin ortası, kim çalacak. Kazındı desem denizin ortasındaki bu anıtla kim uğraşacak?

abdülhamit anıtı 5 haydarpaşa abdülhamit anıtı

Bir Cevap Yazın